Türkiye Algleri Türkiye karasal, denizel ve tatlısu algleri veritabanıdır.

Cins ismini giriniz:

Tür ismini giriniz:

Nitella flexilis agg dactyl tip himag

Cladophora glomerata (Linnaeus) Kützing 1843, Çorum-Derinçay (Dr. F. Maraşlıoğlu izniyle)

Editör notu

Türkiye algleri veri tabanı; Türkiye ile ilgili alg sistematiği ve ekolojisi konusunda yayınlanmış yaklaşık 1000 makaleden oluşan Prof. Dr. Arif GÖNÜLOL’ un yayın koleksiyonunda bulunan taksonlardan oluşmaktadır. Bu koleksiyon Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde muhafaza edilmektedir.

Veri tabanı, Türkiye alg florası ile ilgili tüm yaşam ortamlarında gerçekleştirilen yayınları (makale, bildiri, poster, resmi rapor, kitap vb.) bütüncül bir şekilde kapsamakta ve tek kaynak halinde fikologların hizmetine sunmaktadır. Veri tabanında yer alan alg taksonlarının,  geçerli bilimsel adları, sinonimleri, yayınlandığı makale (literatür) ve Türkiye’deki dağılımı (lokalite) verilmektedir. Veri tabanında takson adları AlgaeBase (Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2021) veri tabanından yararlanılarak güncellenmekte ve sıralanmaktadır.

                Türkiye algleri veri tabanı en son yayınlanan yeni kayıt makalelerini de içerecek şekilde güncellenmiştir.  Sinonim adları ve bazı bilgiler veri tabanının yapısı ve bazı nedenlerle tam olarak verilememektedir. 01.01. 2023 tarihi itibariyle alg bölümlerinin (divizyo) içerdiği takson sayısı ve toplamdaki % leri Tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 1 – 01.01. 2023 tarihi itibariyle Bölümlere (Divizyo) ait Türkiye algleri takson sayısı.

Bölüm (Divizyo)

Takson Sayısı

(sp. + Subsp. + var. + f.)

Künye Belirsizliği

Takson Sayısı

Toplam

Takson Sayısı

%

BACILLARIOPHYTA

1839

16

1855

33.9

BIGYRA

2

-

2

0.0

CHAROPHYTA

569

3

572

10.5

CHLOROPHYTA

825

12

837

15.3

CRYPTOPHYTA

34

-

34

0.6

CYANOBACTERIA

600

3

603

11.0

DINOPHYTA (= MIOZOA)

414

1

415

7.5

EUGLENOPHYTA (= EUGLENOZOA)

339

1

340

6.2

HAPTOPHYTA

30

1

31

0.5

OCHROPHYTA

382

-

382

7.0

PRASINODERMATOPHYTA

1

-

1

0.0

RHODOPHYTA

407

1

408

7.5

T  O  P  L  A  M

5442

38

5480

100.0

 

Veri tabanının tüm fikologlara yararlı olmasını dileriz.

Doç. Dr. Faruk MARAŞLIOĞLU                       Prof.Dr. Arif GÖNÜLOL

Scinaia furcellata (Turner) J.Agardh

Cymbella neocistula Krammer, Sakarya Nehri Havzası-Felent Deresi (Dr. C.N. Solak izniyle)

Sitemiz 24118 kez ziyaret edildi.

SITE © 2014 - 2024 Prof.Dr. Arif GÖNÜLOL. Tüm Hakları Saklıdır.

Website Design :