İçerik

İsimlerin Eklenmesi


Bu veri tabanında yayınlarda Türkiye’de mevcut olduğu belirtilen alglerin tür ve otor adlarının yanı sıra yayınlandığı makale (literatür) ve Türkiye’deki dağılımları verilmiştir. Takson adları, http://Algaebase.org veritabanı sitesinden (Guiry & Guiry, 2024)* kontrol edilerek güncellenmiş ve bu sitede verilen sistematik kullanılmıştır. Ayrıca otor adları Brummit & Powel, 1992*’ye göre kısaltılarak verilmiştir.

* Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2024. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 18 June 2024.

*Brummit, R.K. & Powell, C.E. (1992). Authers of plant names. A list of authors of scientific names of plants, with recommended standart forms of their names, including abbrevations. Royal Botanic Gardens, Kew, No: 4, 732 pp.


İçeriğindeki Organizmalar


Veritabanında deniz, tatlısu, acısu ve karasal algler bulunmaktadır. Bu algler, Cyanobacteria, Bacillariophyta, Chlorophyta, Charophyta, Cryptophyta, Rhodophyta, Miozoa, Ochrophyta, Haptophyta ve diğer küçük phylumlara aittir.


Veriler


Bu sitedeki veriler Türkiye’de yapılan başlıca alg araştırmalarından elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Adı geçen yayınlarda yer alan tür adları güncellenmiş ve geçerli adlar olarak kaydedilmiştir. Yayınlarda kullanılmış olan ve sinonim olan tür adları, türün sinonimi olarak belirtilmiştir. Türün belirtildiği yayın literatür bölümünde, dağılımı da lokalite bölümünde verilmiştir.

SITE © 2014 - 2024 Prof.Dr. Arif GÖNÜLOL. Tüm Hakları Saklıdır.

Website Design :