Ekip

Doç. Dr. Faruk MARAŞLIOĞLU


Doç. Dr. Faruk MARAŞLIOĞLU Türkiye algleri veritabanı sitesinin yöneticisidir.


1974 yılında Almanya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamlayarak 1993 yılında Develi Lisesi’nden mezun oldu. 1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümünü kazandı. Bu bölümden 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini kazandı. Yüksek Lisans eğitimini 2001 yılında tamamlayarak bilim uzmanı ünvanı aldı ve aynı yıl yine aynı üniversitede doktora programına kayıt oldu. Yüksek lisans eğitimini yaparken 2000-2001 yılları arasında Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2007 yılı Ocak ayında doktora eğitimini tamamladı. 2007 yılı Ağustos ayında 317. dönem kısa dönem askerlik görevini Siirt’te tamamladı. 2002-2014 yılları arasında sırasıyla Ağrı, Samsun ve Çorum illerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2014 yılında Hitit Üniversitesinde Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Ardından 2018 yılında aynı üniversiteye bağlı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne geçti. Halen aynı birimde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Evli olup yabancı dili İngilizce’dir.

Prof. Dr. Arif GÖNÜLOL


Prof. Dr. Arif GÖNÜLOL Türkiye algleri veritabanı sitesinin kurucusudur.


Mardin 1953 doğumlu olup ilk, Orta ve Lise öğrenimini Mardin’de tamamladı. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik-Zooloji ikili bilim lisansına kayd oldu. 1975 yılında mezun olarak 15 ay Ardahan-Hanak Lisesi Biyoloji Öğretmenliği görevinde bulundu.1977-1978 yıllarında Mardin 21. Seyyar jandarma Tugayı’nda 18 aylık sürede J. Lvz. Atğ. Olarak askerlik görevini yaptı. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi sistematik Botanik Kürsüsüne asistan olarak atandı. Fitoplankton konusunda 1980 yılında Yüksek Lisans, 1984 yılında Doktora çalışmalarını tamamladı. 1986 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümüne yardımcı Doçent olarak atandı. 1989’da Doçent, 1995 yılında Prof. Oldu.

Prof. Dr. Arif GÖNÜLOL’un 33 adeti SCI kapsamında uluslar arası, diğer indeksler tarafından taranan dergilerde 13 ve 35 adet ulusal dergilerde olmak üzere toplam 81 adet makalesi bulunmaktadır. Ayrıca 9’u uluslararası, 24’u ulusal olmak üzere 33 adet Bildiri/Poster ile Sempozyum, Kongre ve Çalıştaya katılmıştır. Uzmanlık alanını tatlısu ve deniz alglerinin taksonomi ve sistematikleri, alg veritabanı ve moleküler alg sistematiği ve filogenisi oluşturmaktadır. Uzmanlık alanı konusunda 22 yüksek Lisans ve 8 Doktora Tezine Danışmanlık yapmıştır.


SITE © 2014 - 2023 Prof.Dr. Arif GÖNÜLOL. Tüm Hakları Saklıdır.

Website Design :